News

صفحه پروفایل شخصی

در این صفحه همه عکسهایی که وارد سایت کرده اید در یک مکان دیده می شوند و شما می توانید اطلاعات شخصی خودتان را هم به این صفحه اضافه کنید در این پروفایل امکان وارد کردن سابقه کاری,یا چند جمله برای معرفی خودتان وجود دارد و می توانید ایمیل خودتان و یک عکس ِ پرتره هم اضافه کنید و به این ترتیب شانس آشنایی... بیشتر و تماس مستقیم با خودتان را برای دوستداران عکس هایتان فراهم کنید اگر به یکی از عکسهای خودتان در سایت رجوع کنید می توانید با فشردن دکمه جدید view profile صفحه جدید را ببینید

Back
© 2018. AKSbazi.com. All Rights Reserved.